Szkolenia

22Jan 14

Profilaktyka uzależnień

Fras

1. Podstawowe pojęcia w zakresie profilaktyki.
2. Omówienie trzech poziomów profilaktyki.
3. Szczegółowe działania w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej.
4. Kształtowanie pożądanych zachowań.
5. Sposoby postępowania wobec przemocy.
6. Sposoby postępowania z osobą uzależnioną.

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl