Szkolenia

22Jan 14

Prawne

Fras

Prowadzimy wykłady i warsztaty z zakresu:
•    Prawo pracy
•    Prawo na co dzień 
•    Pracownik i pracodawca – prawa i obowiązki
•    Działalność gospodarcza, samozatrudnienie
•    Alternatywne formy pracy
•    Obywatel w społeczeństwie demokratycznym
•    Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny, typowe zagrożenia i metody likwidacji
•    Ogólne zasady ochrony p.poż.

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl