Szkolenia

22Jan 14

NGO

Fras

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte (w siedzibie Zamawiającego) z tematów dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Oferujemy również szkolenia dla wszystkich osób, które zainteresowane są tematyką wolontariatu, chcą być wolontariuszami oraz dla przedstawicieli organizacji i instytucji w zakresie pozyskiwania i zarządzania zespołem wolontariuszy.

Zapraszamy do współpracy.

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl