Szkolenia

22Jan 14

Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy.

Fras

1.    Czym jest zjawisko przemocy?
2.    Mity i stereotypy dotyczące przemocy.
3.    Portret osoby doznającej przemocy  –  syndrom wyuczonej bezradności.
4.    Co służy w kontakcie z osobą doznającą przemocy?
5.    Praca z osobą doznającą przemocy – motywowanie do przyjęcia pomocy.
6.    Rozmowa z osobą doznającą przemocy – trening umiejętności.
7.    Świat przeżyć osoby doznającej przemocy, sprawcy oraz świadka.
8.    Podział sprawców przemocy.
9.    Rozmowa ze sprawcą przemocy – trening umiejętności.
10.    Trudności w kontakcie z ofiarą i sprawcą.
11.    Budowanie strategii pomocy.
12.    Nowe oddziaływania wobec sprawców przemocy.

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl