Szkolenia

22Jan 14

Ekonomia Społeczna

Fras

Fundacja RAS prowadzi działania w zakresie ekonomii społecznej, wspiera przedsiębiorczość społeczną, aktywizuje osoby do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.
Oferujemy szkolenia:

  • Ekonomia społeczna w praktyce.
  • Spółdzielnia Socjalna jako podmiot ekonomii społecznej.
  • Biznesplan i plan marketingowy jako narzędzia planowania działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl