O nas

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność (Fundacja RAS) jest organizacją pozarządową (non profit), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w dn. 29 września 2010 r. (nr KRS: 0000366822). Statutowe cele Fundacji RAS:
 • wzmacnianie organizacji pozarządowych jako instytucji kluczowych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • inicjowanie, wspieranie i promocja współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
 • wspomaganie aktywności obywatelskiej na rzecz rozwoju społecznego, promocji regionu, rozwoju społeczności lokalnej,
 • prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia problemów społecznych w regionie, poprzez wykorzystanie potencjału społecznego,
 • promowanie i organizacja kształcenia przez całe życie.
Prowadzone działania obejmują następujące obszary:
 • poradnictwo
 • konsultacje merytoryczne
 • szkolenia
 • dostarczanie informacji
 • integracja sektora pozarządowego
 • współpraca z administracją publiczną.
Fundacja RAS jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w WUP w Warszawie pod Nr 2.14/00003/2011.

tel. 509 604 113 fras@fras.org.pl

Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl