Aktualności

Mobilne Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych jesienią 2022 r.

Fras

Zapraszamy na bezpłatne poradnictwo i bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych subregionu radomskiego.

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl