Aktualności

Ambasador FIO Mazowsze Lokalnie

Fras

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność  w Radomiu pełni obowiązki „Ambasadora  FIO Mazowsze Lokalnie” na terenie miasta Radomia oraz subregionu radomskiego. 

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl