Aktualności

Powstanie spółdzielni socjalnej „A PRIORI”

Fras

Fundacja RAS była współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej „A PRIORI”, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000514707.

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl