Aktualności

Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo i ich rodzin w gminie Chlewiska

admin

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w okresie od 1 października do 30 listopada 2013r.

 pt.:

„Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo i ich rodzin w gminie Chlewiska”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu

w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających”

 

admin

test


Posting comments after kwartał has been disabled.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl