Aktualności

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenie wykładów

Fras

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej związanej z opracowaniem programu zajęć i przeprowadzeniem wykładu/wykładów w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl